Statens controllerutbildning

Statens controllerutbildning är ESV:s programutbildning i verksamhetsstyrning för dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Genom att gå den får du möjlighet att ta del av verktyg som utvecklar både dig och verksamheten du arbetar i.

Målgrupp

Statens controllerutbildning riktar sig till dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen och har erfarenhet av controllerarbete i staten eller motsvarande.

Innehåll

Under programutbildningens fem sammankomster får du fördjupad kunskap om hur förutsättningarna att styra i staten ser ut. Utgångspunkten är styrkedjan och budgetprocessen samt regelverken som är kopplade till dem, exempelvis myndighetsförordningen och budgetlagen.

Vi möter representanter från Regeringskansliet, myndigheter och forskningsvärlden. Utifrån deras kunskap och erfarenheter fördjupar vi oss i hur styrning och uppföljning av verksamheten i staten kan se ut. Utifrån detta belyser vi controllerarbetets karaktär, nödvändiga förutsättningar och vanliga problem.

Du får ta del av metoder för att planera och analysera verksamheten och du får möjlighet att tillämpa metoderna i praktiken. Du får också öva på att anpassa och kommunicera information utifrån olika målgruppers behov.

Vad diskuterar vi på de olika sammankomsterna?

 • Sammankomst 1, 15-17 mars 2022
  Se sammanhanget – den gemensamma grunden och din roll som controller
 • Sammankomst 2, 26-28 april 2022 (digital) 
  Externa krav och hur de konkretiseras i myndigheten
 • Sammankomst 3, 31 maj-2 juni 2022 (digital)
  Intern styrning som stödjer verksamhetsmål
 • Sammankomst 4, 6-8 september 2022
  Att analysera och redovisa verksamhetens resultat
 • Sammankomst 5, 8-10 november 2022
  Förändingsarbete ur ett historiskt perspektiv och en framtida, helhetsinriktad styrning.

Arbetsformer

Föreläsare från både statsförvaltningen och forskning delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter under utbildningen. Föreläsningarna varvas med diskussioner, hemuppgifter, gruppövningar, egna presentationer och ett projektarbete som ger tillfälle till fördjupning inom ett specifikt område. Ämnen för projektarbetet kommer att vara förslag från deltagarna med stöd av ESV.

En viktig del av utbildningen är att deltagarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det förutsätter att alla är aktiva under föreläsningar och gruppövningar.

Utbildningen kräver ett stort engagemang både från dig och från din organisation.

Kursmål

Efter kursen ska du ha

 • uppnått en djupare förståelse för din roll som controller i staten och det sammanhang du verkar inom
 • fått en ökad förmåga att analysera och kommunicera information samt kunskap om hur du kan använda den i ditt arbete
 • skapat ett eget nätverk av controllers på andra myndigheter
 • fått en kunskapsbas om metoder och verktyg för verksamhetsstyrning
 • genomfört en fördjupningsuppgift i form av ett projektarbete.

För att nå kursmålen behöver du delta aktivt vid sammankomsterna. Mellan sammankomsterna behöver du läsa kurslitteratur samt lägga tid på hemuppgifter och projektarbete.

Tid

Du får information om tider för start och avslutning samt detaljerat kursprogram i god tid före varje sammankomst.

Plats

Tre av sammankomsterna genomförs på konferensanläggningar i Stockholms närhet. ESV ordnar transport från och till Cityterminalen. Sammankomst 2 och 3 sker digitalt. Vi sänder då via Zoom.

Kursvgift

Kursavgiften är 61 000 kronor exklusive moms. Därtill kommer kostnader för kost, logi och resor.

Anmälan och urvalskriterier

Din anmälan ska innehålla en motivering till varför du vill gå utbildningen och ett förslag på ett ämne för projektarbete.

Max 30 deltagare antas till utbildningen. Om fler än 30 anmäler sig gör vi ett urval. Det är alltså inte först till kvarn som gäller.

Vi gör urvalet utifrån följande kriterier:

 • Antal år som controller (lång erfarenhet prioriteras före kort)
 • Inriktning inom controlleryrket där vi strävar efter att få en variation av olika inriktningar (till exempel verksamhetscontrollers och finansiella controllers)
 • Variation av myndigheter som representeras (om vi behöver prioritera kommer vi att välja att ha så många olika slags verksamheter representerade som möjligt före att ha flera deltagare från samma myndighet).

Kriterierna är formulerade utifrån syftet att du ska få ett bra erfarenhetsutbyte och en möjlighet att få ta del av hur andra myndigheter arbetar.

Om vi i urvalsprocessen ser två eller fler likvärdiga ansökningar som uppfyller våra tre urvalskriterier kommer vi att göra ett slumpmässigt urval i form av lottning.

Anmäl dig senast den 7 januari 2022.

Kontakt