Statens controllerutbildning

Tyvärr kommer vi inte påbörja någon ny controllerutbildning under 2021. Nästa omgång drar i stället igång våren 2022. Mer information om den lägger vi ut här i höst.

Statens controllerutbildning är ESV:s programutbildning i verksamhetsstyrning för dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Genom att gå den får du möjlighet att ta del av verktyg som utvecklar både dig och verksamheten du arbetar i.

Målgrupp

Statens controllerutbildning riktar sig till dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen och har erfarenhet av controllerarbete i staten eller motsvarande.

Innehåll

Under programutbildningens fem sammankomster får du fördjupad kunskap om hur förutsättningarna att styra i staten ser ut. Utgångspunkten är styrkedjan och budgetprocessen samt regelverken som är kopplade till dem, exempelvis myndighetsförordningen och budgetlagen.

Vi möter representanter från Regeringskansliet, myndigheter och forskningsvärlden. Utifrån deras kunskap och erfarenheter fördjupar vi oss i hur styrning och uppföljning av verksamheten i staten kan se ut. Utifrån detta belyser vi controllerarbetets karaktär, nödvändiga förutsättningar och vanliga problem.

Du får ta del av metoder för att planera och analysera verksamheten och du får möjlighet att tillämpa metoderna i praktiken. Du får också öva på att anpassa och kommunicera information utifrån olika målgruppers behov.

Vad diskuterar vi på de olika sammankomsterna?

 • Sammankomst 1
  Se sammanhanget – den gemensamma grunden och din roll som controller
 • Sammankomst 2
  Externa krav och hur de konkretiseras i myndigheten.
 • Sammankomst 3
  Intern styrning som stödjer verksamhetsmål
 • Sammankomst 4
  Att analysera och redovisa verksamhetens resultat
 • Sammankomst 5
  Se helheten och att driva förändring

ESV-dagen

I utbildningen ingår deltagande på ESV-dagen.

Studieresa

Kursen avslutas med en frivillig studieresa till ett land inom Europa. Vart vi kommer att åka återkommer vi till längre fram. Under våren 2019 gick studieresan till Bryssel där vi besökte EU:s institutioner.

Arbetsformer

Föreläsare från både statsförvaltningen och privata sektorn delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter under utbildningen. Föreläsningarna varvas med diskussioner, hemuppgifter, gruppövningar, egna presentationer och ett projektarbete som ger tillfälle till fördjupning inom ett specifikt område. Ämnen för projektarbete kommer att vara förslag både från deltagarna och ESV.

En viktig del av utbildningen är att deltagarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det förutsätter att alla är aktiva under föreläsningar och gruppövningar.

Utbildningen kräver ett stort engagemang både från dig och från din organisation.

Kursmål

Efter kursen ska du ha

 • uppnått en djupare förståelse för din roll som controller i staten och det sammanhang du verkar inom
 • fått en ökad förmåga att analysera och kommunicera information samt kunskap om hur du kan använda den i ditt arbete
 • fått ett eget nätverk av controllers på andra myndigheter
 • genomfört en fördjupningsuppgift i form av ett projektarbete.

För att nå kursmålen behöver du delta aktivt vid sammankomsterna. Mellan sammankomsterna behöver du läsa kurslitteratur samt lägga tid på hemuppgifter och projektarbete.

Tid

Du får information om tider för start och avslutning samt detaljerat kursprogram i god tid före varje sammankomst.

Plats

Samtliga sammankomster genomförs på konferensanläggningar i Stockholms närhet. ESV ordnar transport från och till Cityterminalen.

Kursvgift

Kursavgiften är 65 000 kronor exklusive moms. Därtill kommer kostnader för kost, logi, resor och eventuell studieresa.

Anmälan

Om anmälningarna överstiger antalet tillgängliga platser gör vi ett urval utifrån dina arbetsuppgifter och erfarenheter.

Din anmälan ska innehålla en motivering till varför du vill gå utbildningen och ett förslag på ett ämne för projektarbete.

Kontakt