Effektivisera verksamheten – minska onödig efterfrågan utifrån målgruppens perspektiv

Vill ni effektivisera er verksamhet? Bedriv ett effektiviseringsprojekt på er myndighet med stöd av ESV:s utvecklingsprogram där ni minskar onödig efterfrågan. Genom att lära er att identifiera vad som gått fel och utveckla er handläggningsprocess kan ni effektivisera ärendehanteringen, frigöra resurser och öka kvaliteten i myndighetens service.

Målgrupp

Utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering på en statlig myndighet. Minst två personer bör delta från varje myndighet, men ni får gärna vara en mindre projektgrupp.

Vad uppnår du med utvecklingsprogrammet?

Under utvecklingsprogrammet kommer du att genomföra ett effektiviseringsprojekt på din egen myndighet. Inledningsvis får du teoretisk kunskap om ett forskningsförankrat metodstöd för att identifiera och minska onödig efterfrågan, samt tips för hur du kan använda metoden i ditt praktiska arbete. Det ger dig grundläggande kunskaper för att genomföra en strukturerad kartläggning av en handläggningsprocess på din myndighet, och identifiera och analysera orsaker till myndighetens onödiga efterfrågan.

Under programmet lär du dig att

  • förstå begreppet onödig efterfrågan
  • utforma och avgränsa er mätning
  • mäta för att påvisa förbättringar
  • samla in data på ett korrekt sätt
  • kategorisera typ och omfattning av onödig efterfrågan
  • analysera orsakerna till varför onödig efterfrågan uppstår
  • ta fram en handlingsplan med åtgärder för att minska onödig efterfrågan.

Omfattning och upplägg

Programmet är uppdelat i en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen består av en webbutbildning på ESV:s webbplats, där du lär dig grunderna i den metod som utbildningen utgår från. Den teoretiska delen bygger på en forskningsförankrad metod som är baserad på arbete hos Försäkringskassan och Skatteverket. ESV har producerat webbutbildningen tillsammans med Johan Quist, forskare på Karlstads universitet, som har varit med och utvecklat metoden.

Under den praktiska delen får du vägledning av ESV och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra myndigheter under fyra schemalagda sammankomster. Schemat sätter även tidsramarna för ditt effektiviseringsprojekt.

Förutsättningar – tid för eget projekt

Programutbildningen förutsätter att ni har ledningens stöd och att ni kan planera in tid för eget arbete mellan de schemalagda sammankomsterna. Ni behöver även planera in arbete på den egna myndigheten efter programmets slut, för att implementera åtgärderna i handlingsplanen.

Det är en fördel om någon i projektgruppen har erfarenhet av att arbeta i den verksamhet som ska vara föremål för studien. Enligt erfarenheter från tidigare år kan det vara en fördel att involvera handläggare som har direktkontakt med målgruppen. Räkna också med att ni kan behöva involvera andra medarbetare på myndigheten.

Avgift

30 000 kronor per projekt.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 31 januari 2020. Första sammankomsten är på ESV den 19 februari 2020.

Kontakt