Programutbildningar

Effektivisera verksamheten

En programutbildning för myndigheter som vill effektivisera verksamheten genom att minska onödig efterfrågan i kontakterna med personer eller företag som har ärenden hos myndigheten.

Statens controllerutbildning

En utbildning i verksamhetsstyrning som riktar sig till personer i statsförvaltningen som arbetar med kvalificerade controlleruppgifter.