Ny internrevisor i staten – grundkurs

Nästa tillfälle

8-9 november Anmälan Platser kvar

OBS! Nytt datum

Kursen genomförs digitalt, via Zoom.

Vi vill ge alla er som är nya eller relativt nya som internrevisorer i staten en möjlighet att få en kortare introduktion till vad som är viktigt att känna till när man arbetar som internrevisor i staten. Därför har vi tagit fram en kortare kurs på två tillfällen à tre timmar per tillfälle. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till dig som är ny eller relativt ny som statlig internrevisor på myndighet.

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av revision underlättar förståelsen av kursen men är inte något krav.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat följande delar:

  • Regeringens styrning av myndigheter
  • Den statliga internrevisionens framväxt
  • Den statliga särarten
  • Internrevisionsförordningen
  • Standards
  • Internrevisionens uppdrag och intressenter
  • Revisionsprocessen 
  • Internrevisorns utmaningar

Pris

2 900 kronor exklusive moms. Priset inkluderar kursdokumentation. 

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

CPE-poäng

6 poäng

Praktisk information

Kursen omfattar totalt sex timmar. Kursen startar kl 08.30 och avslutas kl 11.30 den 8 och 9 november. 

Vi skickar ut kallelse med Zoom-länk en vecka innan kursen till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Lärare är Annika Alexandersson från ESV, Ann-Katrin Harringer internrevisionschef från Skatteverket och Angelica Davidsson Nirving internrevisionschef från Sida.

 

Kontakt