Systemutbildning i statsredovisningssystemet i Hermes

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar på myndighet och som ska arbeta med inrapportering och uttag av information i statsredovisningssystemet i Hermes.

Kursen är en systemutbildning som främst syftar till att lära ut hur du navigerar i systemet och hur du förbereder systemet inför inrapportering.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du läser ESV:s publikation Grunderna i statlig redovisning innan utbildningen. Det är också en fördel att ha gått Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering.

Kursprogram

Deltagarna får en grundlig genomgång av statsredovisningssystemet i Hermes.

  • Konverteringstabeller
  • Utfallsinrapportering
  • Ingående balanser
  • Anslagsfördelning  
  • Motpartsrapportering och – avstämning
  • Betalningsavstämning
  • Rapporter

Pris

4 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: