Grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering

Nästa tillfälle

2-3 december Anmälan Fullbokad

Den kurs som ges 15–16 september kommer att genomföras via Zoom. Detaljer om hur du loggar in kommer att skickas ut strax innan kurstillfället.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är nyanställd eller ny i din roll inom staten.

Du arbetar på en ekonomiavdelning som controller, ekonomihandläggare, ekonomiassistent, internrevisor, verksamhetsutvecklare, linjechef eller motsvarande.

Kursens mål

  • Att ge kunskap om regelverken för statlig styrning, redovisning och finansiering samt hur det hänger ihop för staten som helhet
  • Att se din roll och din myndighet i ett större sammanhang
  • Att ge möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som arbetar med statlig styrning, redovisning och finansiering inom staten

Kursprogram

Kursen inleds med en webbaserad utbildning i Statlig styrning som genomförs innan sammankomsten.

Sammankomsten är till stor del föreläsningsbaserad  med inslag av diskussioner i mindre grupper. Föreläsarna kommer från ESV och från andra berörda myndigheter.

I kursen ingår en övning där du väljer mellan inriktningarna styrning och redovisning:

  • Styrövningen ger en inblick i hur olika myndigheter styrs av regering och riksdag. Vi utgår från centrala styrdokument såsom instruktion, regleringsbrev, lagar och förordningar som är särskilt relevanta ur styrningssynpunkt. Både resultatstyrningen och den finansiella styrningen diskuteras under passet.
  • Redovisningsövningen är fokuserad på grundläggande bokföring av händelser specifika för statlig verksamhet, och konkret hur händelserna påverkar resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning. För att delta i redovisningsövningen bör du vara redovisningsekonom eller ha grundläggande kunskaper om bokföring.

Under kursen används era respektive myndigheters årsredovisningar och regleringsbrev för att få ökad förståelse för myndigheternas olika verksamheter.

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Den kurs som ges via Zoom den 15–16 september kostar 5 900 kronor exklusive moms. Kursdokumentation ingår.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt