Grundkurser

ESV:s grundkurser fungerar som en introduktion till att arbeta med ekonomistyrning i staten och vänder sig framför allt till dig som är nyanställd i staten eller har fått nya arbetsuppgifter.

Statlig styrning, redovisning och finansiering

Grundkursen ger en introduktion till den statliga styrningen, redovisningen och finansieringen.

Statsredovisningssystemet i Hermes

Kursen vänder sig till dig som arbetar på myndighet och som ska arbeta med inrapportering och uttag av information i statsredovisningssystemet i Hermes.

 

Senast uppdaterad: