Fortsättningskurs i statlig redovisning och finansiering

Nästa tillfälle

22-23 oktober Anmälan Fullbokad

Under två dagar får du en djupare förståelse för bland annat den statliga redovisningsmodellen och de särdrag som finns. Vi belyser finansieringsformerna anslag, avgifter och bidrag.

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som har arbetat några år i staten. Du kanske är anställd på en ekonomiavdelning som ekonomihandläggare, redovisningsansvarig eller ekonomichef.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande grundkurs i statlig styrning, redovisning och finansiering. Kursen bygger på att deltagarna aktivt medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

  • ha en bredare förståelse för de olika finansieringsformerna som finns i staten.
  • ha kunskap om områden inom redovisningen (till exempel avsättningar och avräkning med statsverket) som brukar upplevas som särskilt komplicerade.
  • förstå hur ett bokslut går till i huvuddrag.

För att uppnå kursmålen behöver du delta i alla kursmomenten.

Dag ett börjar kl. 9.00 och slutar kl. 17.00 och dag två börjar kl. 8.30 och slutar kl. 16.00. Beakta dessa tider när du bokar din resa.

Kursprogram

  • Anslag och bemyndigande – en fördjupad bild av finansieringsformen, med exempel
  • Erhållna bidrag - en fördjupad bild av finansieringsformen, med exempel
  • Avgifter i staten
  • Avräkning med statsverket
  • Bokslutsövning
  • Avsättningar – när och hur?
  • Personalkostnader

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: