Fortsättningskurs i statlig styrning och uppföljning

Utbildningen kommer att genomföras, i någon form, under hösten. Vi återkommer så snart vi kan med datum.

Syftet med kursen är att ge en detaljerad kunskap om de olika delarna av styrkedjan från riksdag till regering, från regering till myndighet, inom en myndighet och återrapporteringen från myndigheten till regeringen.

Målgrupp

Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar med styrnings- och uppföljningsfrågor hos Regeringskansliet eller på en myndighet. Du är kanske anställd hos en myndighet som controller, ekonomichef, ekonomihandläggare, verksamhetsutvecklare, linjechef eller internrevisor. På Regeringskansliet arbetar du kanske som myndighetshandläggare eller budgetsamordnare.

Förkunskaper

Förkunskaper motsvarande grundkurs i statlig styrning, finansiering och redovisning. Kursen bygger på att deltagarna aktivt medverkar och delar med sig av sina erfarenheter.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagarna

 • ha fördjupad kunskap om de olika delarna i styrkedjan från riksdag till regering och från regering till myndighet.
 • kunna stödja sin organisation med att utforma och implementera styrning och uppföljning.

Kursprogram

 • Statlig styrning
 • Riksdagens styrning av regeringen
 • Regeringens styrning och uppföljning av myndigheter
  - Finansiell styrning
  - Resultatstyrning
  - Regeringens styrning i praktiken (case)
 • Myndighetens interna styrning
  - Att omsätta extern styrning till intern styrning
  - Att mäta resultat
  - Intern styrning i praktiken (case)

Pris

9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och kursdokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt