Fortsättningskurser

ESV:s fortsättningskurser ger en fördjupad kunskap inom den statliga redovisningen och finansieringen samt om styrning och uppföljning i staten.

Statlig redovisning och finansiering

Fortsättningskursen ger en fördjupad kunskap inom den statliga redovisningen och finansieringen.

Statlig styrning och uppföljning

Fortsättningskursen ger en fördjupad kunskap om styrning och uppföljning i staten, såväl inom myndigheten som mellan riksdag, regering och myndighet.