Fördjupningskurser

ESV:s fördjupningskurser vänder sig till dig som arbetat i några år i staten och som behöver djup kunskap inom ett specifikt område.

Moms och förmåner i staten

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.