Fördjupningskurser

ESV:s fördjupningskurser vänder sig till dig som arbetat i några år i staten och som behöver djup kunskap inom ett specifikt område.

Granskning av verksamhet

Kursens mål är att ge kunskap om olika inriktningar på internrevisionens granskningar och vilka metoder och angreppssätt som kan användas

Moms och förmåner i staten

Utbildningen genomförs i samarbete med Skatteverket och syftar till att ge kunskap om regler kring hur statliga myndigheter ska hantera ingående och utgående moms.

 

Senast uppdaterad: