Verksamhetsutveckling utifrån systemsynsättet

Nästa tillfälle

3 december Anmälan Fullbokad

Under två webbinarier vill ESV bidra till ökad kunskap om systemsyn genom att diskutera olika styrningsfrågor tillsammans med Lennart Wittberg och Siv Liedholm från Effektiv styrning. Vi lyfter också exempel på myndigheter som arbetat med att utveckla verksamheten utifrån ett systemsynsätt.

Det är en fortsättning på ESV:s artikelserie om systemsyn, där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Länsstyrelsen i Västerbotten berättade om hur de utvecklat sina ärendeprocesser med fokus på verksamhetens syfte och kundernas behov.

Webbinarierna anordnas via Zoom. Vi skickar ut möteslänken till den e-postadress du lämnat i anmälan en till två dagar före webbinariet.

Anmälningarna stänger den 2 respektive 29 november.

5 november: Hur designar man en tjänst utifrån ett tjänstelogiskt synsätt?

Du får en introduktion till begreppet tjänstelogik och hur myndigheter kan använda sig av det synsättet när de utformar sina tjänster. Vi diskuterar vad som praktiskt särskiljer tjänstelogik från andra sätt att utveckla tjänster och skillnaden mellan att ha kunden i fokus och att utgå från kundens behov. Hur kan myndigheter lyckas med det och hur bidrar det i sin tur till ett systemsynsätt i förvaltningen?

Under webbinariet får du också lyssna på Lantmäteriet som berättar om myndighetens erfarenheter av att arbeta med tjänstelogik.

Tid: Klockan 10.00–11.00.

3 december: Hur styr man komplex tjänsteverksamhet?

Vi diskuterar hur systemsynsättet bidrar till att se och förstå myndigheternas verksamhet och organisation som komplexa system. Olika delar av verksamheten kan ha olika syften och behöver formulera sina mål och definiera sina mått utifrån den verkligheten. Avsikten med att mäta och följa upp en komplex tjänsteverksamhet är att få kunskap om hur verksamheten fungerar utifrån syfte och mål, samt bidra till lärande om och utveckling av arbetssätt och förutsättningar i verksamheten. Därför är det viktigt att lära sig hur systemet fungerar i praktiken.

Under webbinariet får du också lyssna på Pensionsmyndigheten och Lantmäteriet som berättar om sina erfarenheter av att styra utifrån en förståelse av sina verksamheter som system i kontrast till att förstå och styra dem som separata oberoende funktioner.

Tid: Klockan 10.00–11.00.

Målgrupp

Chefer, verksamhetsutvecklare och controllers i statliga myndigheter samt alla andra som är nyfikna på att lära sig mer om styrningsfrågor utifrån ett systemsynsätt.

Pris

Webbinarierna är kostnadsfria.

Kontakt