Strategins roll och funktion för verksamhetsstyrning

ESV bjuder tillsammans med Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) och Socialstyrelsen in till en serie webbinarier om myndigheters arbete med strategier.

Syftet är att skapa dialogtillfällen där vi kan lära oss mer om pågående strategiarbete i statliga myndigheter samt utforska möjligheter till lärande och erfarenhetsutbyte. Inspiration till dialogerna kan hämtas från Att skapa levande strategier – erfarenheter från Socialstyrelsens arbete.

Varje webbinarium inleds med erfarenheter från forskningen, därefter följer praktiska erfarenheter från olika myndigheter.

Är du intresserad att bidra med erfarenheter från din myndighet så hör av dig till Ami Keita Jansson

Kommande webbinarier

  • Webbinarium 2: Att ta fram en strategisk inriktning
    18 september, kl. 10:00
    Anmälan
  • Webbinarium 3: Hur följer vi upp resultat och framgångar  
  • Webbinarum 4: Summering och avslutande frågeställningar                  

Mer information publiceras i anslutning till respektive tillfälle.

Vi skickar ut länken till den e-postadress du lämnat i anmälan dagen före webbinariet.

Målgrupp

Alla som jobbar med styrningsfrågor på en statlig myndighet. 

Pris

Webbinarierna är kostnadsfria.

Kontakt