Stora redovisningsdagen

I år har vi valt att pausa Stora redovisningsdagen i form av en heldagskonferens. På den här sidan får du en överblick på nyheter och stöd som är relevant för dig som jobbar med finansiell redovisning och rapportering i samband med årsbokslutet.

Anne Bryne och Lena Malmqvist, enhetschefer på ESV, ger en introduktion till årets alternativa presentation av informationen vi brukar ta upp på Stora redovisningsdagen.

Vi vill ha dina synpunkter

Vi vill gärna veta hur du som jobbar med finansiell redovisning och rapportering tycker det fungerar att få den här typen av information på webben, och vilket upplägg du skulle vilja ha på en framtida version av Stora redovisningsdagen.

Vill du att en konferens ska fokusera på nyheter, aktuell information och tips inför bokslutet, erfarenhetsutbyte med andra myndigheter och inspirationsföreläsningar, eller något annat? Skicka dina synpunkter till oss på stora@esv.se

Inför bokslutet 2022 och nyheter i Hermes

Christina Bergström, utredare på ESV, tar upp viktiga saker att tänka på vid bokslutet, och presenterar några nyheter i Hermes.

Få mer stöd i arbetet på sidorna om bokslut och årsredovisning.

Hantera ingående balanser 2023 i Hermes

Den 1 mars 2023 gör ESV en automatisk inläsning av myndigheternas ingående balanser i Hermes. För respektive myndighet överför ESV summan av UB för S2511 och S2512 år 2022 till IB S2510 år 2023. UB för S2550 år 2022 överförs till IB S2551 år 2023.

Tänk på att stämma av IB i myndighetens redovisning mot de IB-värden som finns i Hermes efter den 1 mars. Om det finns differenser kan myndigheten läsa in en ny IB‑fil i Hermes.

Ingående balanser för lån till samhällsinvesteringar

Observera att myndigheter som har ett UB på S2511/S2512 som består av både lån för verksamhetsinvesteringar och samhällsinvesteringar själva behöver fördela UB för S2511/S2512 på IB för S2510 Lån för verksamhetsinvesteringar respektive S2515 Lån för samhällsinvesteringar.

Detsamma gäller för myndigheter som har ett UB på S2550 som består av både lån för samhällsinvesteringar och övriga krediter. Dessa myndigheter behöver själva fördela UB för S2550 på IB för S2551 Övriga krediter respektive S2515 Lån för samhällsinvesteringar.

ESV har inte underlag för att göra en sådan fördelning på dessa S-koder, så det måste berörda myndigheter göra själva.

Förändrade S-koder för 2023

ESV har beslutat om vissa förändringar av S-koder som träder i kraft den 1 januari 2023. De ändrade S-koderna ska användas för inrapportering av utfall för räkenskapsåret 2023. Läs mer i nyheten om ändringarna.

Förändringarna påverkar inte tillämpningen av de S-koder som används för inrapportering av utfall för räkenskapsåret 2022. På sidan Baskontoplan och S-koder hittar du förteckningen över S-koder för 2022. Där hittar du även baskontoplanen och baskontoförteckningen för 2022.

EA-uppföljning för 2022

På samma sätt som förra året är en del av EA-uppföljningen för 2022 att samtliga myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska besvara en enkät. Den följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämmelser inom EA‑regelverket under året. Enkäten ska vara besvarad senast den 14 december. Läs mer på sidan om EA-uppföljningen.

Ny struktur för ESV:s föreskrifter

Gunilla Nordlén, verksjurist på ESV, berättar om den nya strukturen för ESV:s regler som numera publiceras i serien Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA.

ESV:s nya föreskrifter börjar gälla den 1 januari 2023 men är inte avsedda att påverka tillämpningen av regelverket jämfört med vad som gäller i dag. Du hittar den nya publikationsserien på sidan med ESV:s föreskrifter.

Kontakt