Stora redovisningsdagen

Nästa tillfälle

19 november Anmälan Platser kvar

Seminariet ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Program

Programmet publiceras under hösten 2019. 

Pris

2 500 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före seminariedagen faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före seminariedagen faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt

Senast uppdaterad: