Stora redovisningsdagen

Stora redovisningsdagen är ett årligt seminarium där ESV infermerar om aktuella redovisningsfrågor och pågående utvecklingsarbete. Den senaste redovisningsdagen genomförde vi i en kostnadsfri webbsänd version den 19 november. Kontakta oss om du vill titta på sändningen.

Program

10.00 Välkommen till Stora redovisningsdagen 2020

10.10 Aktuellt inför bokslutet och nyheter i Hermes

Här får du information om vad du behöver tänka på inför bokslutet för verksamhetsåret 2020. Vi tittar bland annat närmare på ansvarsförbindelser, avsättningar och lån till anläggningstillgångar.

Vi går också igenom tidpunkterna för inrapporteringen i statsredovisningssystemet Hermes, samt hur myndigheterna ska lämna kommentarer på S-koder, anslagsutfall och rapportering av förbrukningstakten för oförbrukade bidrag.

11.20 Paus

11.30 Ny uppföljning av de ekonomiadministrativa reglerna

ESV informerar om vår nya metod för att följa upp, redovisa och analysera myndigheternas efterlevnad av de ekonomiadministrativa regelverken och vad som skiljer den nya EA-uppföljningen från den tidigare EA-värderingen.

12.00 Lunchpaus

13.00 Coronapandemins effekter på statens budget

Den rådande pandemin har fått stor effekt på såväl statens budget som myndigheternas verklighet. Vi går igenom vilka åtgärder som riksdagen har beslutat om och hur det påverkat utfallet för statens budget. Vi lyfter också vissa specifika inkomna frågor från myndigheterna som är kopplade till hanteringen av coronapandemin.

13.40 Information från Finansdepartementet

Ämnesråd Kristina Padrón och departementsråd Gia Wickbom delar med sig av aktuell information från Finansdepartementet.

14.05 Nytt valutakoncernkonto

Riksgälden och ESV informerar om det nya valutakoncernkontot som flera myndigheter valt att ansluta sig till.

14.35–15.00 Avslutning

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Kontakt