Stora redovisningsdagen

Nästa tillfälle

19 november Anmälan Platser kvar

Stora redovisningsdagen kommer att genomföras digitalt.

Konferensen ger information om aktuella redovisnings- och finansieringsfrågor och pågående utvecklingsarbete.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning och finansiering. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Program

Vi återkommer med programmet under hösten 2020. Det kommer att vara en heldag som vanligt, men på grund av det rådande läget blir det en digital konferens.

Pris

2 200 kronor exklusive moms. 

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före konferensdagen faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före seminariedagen faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan på myndigheten/organisationen.

Kontakt