Stora redovisningsdagen

På grund av tekniska problem tvingades vi tyvärr ställa in torsdagens livesändning av Stora redovisningsdagen. Seminariet spelades in och en länk till inspelningen skickas ut till alla deltagare under fredagen. Vi beklagar detta.

Program

10.00 Välkommen till Stora redovisningsdagen 2021

Clas Olsson, Lena Malmqvist och Anne Bryne, ESV

10.15 Aktuellt inför bokslutet och nyheter i Hermes

Christina Bergström och Lena Malmqvist, ESV

ESV tar upp aktuella frågor som rör bokslutet samt viktiga förändringar och nyheter i Hermes som kan påverka ditt arbete.

11.00 Paus

11.15 Europeiska faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF)

Sara Tägtström, Finansdepartementet, Lena Malmqvist och Marijana Carlsten, ESV

Finansdepartementet och ESV berättar om faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) och hur myndigheterna som ansvarar för åtgärder som ingår i Sveriges återhämtningsplan ska rapportera till ESV. Vi går också in på att myndigheternas åtgärder kan komma att väljas ut för revision av ESV:s avdelning för EU-revision.

12.00 Lunchpaus

13.00 Information om årets regeländringar

Anna Kindberg, ESV

13.25 Förändringar i de statliga inrapporteringskoderna (S-koder)

Jerker Jonsson, ESV

13.40 Uppföljningen av EA-regelverket

Anna Kindberg och Sara Lundmark Edelstam, ESV

ESV informerar om resultatet från uppföljningen av EA-regelverket för 2020 och om kommande uppföljning för 2021.

14.05 Paus

14.15 Information från Riksrevisionen

Karin Holmerin, Riksrevisionen

Riksrevisionen ger tips på saker att tänka på inför arbetet med årsbokslutet och informerar om nyheter.

14.35 Vanliga Frågor till ESV

Susanne Holmer, ESV

14.45 Avslutning

Tid

Den 18 november klockan 10–15.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning, rapportering och finansiering i staten. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

Pris

1 900 kronor exklusive moms. 

Avbokning

Du kan kostnadsfritt avboka ditt deltagande till och med sista anmälningsdagen den 15 november. Vid senare avbokning debiterar ESV full deltagaravgift. Du kan dock överlåta din plats till en kollega.

Kontakt