Stora redovisningsdagen

Seminariet ger information om aktuella redovisningsfrågor och pågående utvecklingsarbete. Vi publicerar datumet för hösten 2022 så snart det är beslutat.

Målgrupp

Stora redovisningsdagen riktar sig till dig som arbetar med finansiell redovisning, rapportering och finansiering i staten. Du kanske arbetar som ekonomiadministratör, ekonomihandläggare, redovisningshandläggare, ekonomichef eller redovisningschef. För att du fullt ut ska tillgodogöra dig innehållet krävs kunskap i grundläggande statlig redovisning.

 

Kontakt