Frukostseminarier

26 september: Stöd för myndigheternas effektivisering

ESV har på uppdrag av regeringen tagit fram ett metodstöd för effektivisering i myndigheternas kärnverksamhet. Stödet beskriver olika steg i ett effektiviserings- eller förändringsarbete, där rekommendationerna bygger på ESV:s samlade erfarenheter från flera myndigheters effektiviseringsinsatser. Vi beskriver även fem vanliga tillvägagångsätt för effektivisering och presenterar gemensamma framgångsfaktorer för arbetet. ESV ger också exempel på hur man kan ta fram mått för resultat, kvalitet och kostnader för att bedöma effektiviteten i en myndighet.

Målgruppen är alla som arbetar med att planera och genomföra effektiviseringsinsatser på en myndighet. Ambitionen är att löpande utveckla stödet i dialog med andra myndigheter och det här frukostseminariet är starten på det arbetet.

Mer information om stödet för effektivisering

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

  • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30, i ESV:s lokaler i Stockholm.
  • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15.
  • Seminarierna är kostnadsfria, men om du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in frukostseminarier vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt

Senast uppdaterad: