Frukostseminarier

Nästa tillfälle

29 april Anmälan Platser kvar
27 maj Anmälan Platser kvar

29 april: Är den interna styrningen och kontrollen på myndigheterna betryggande?

ESV lämnar varje år en rapport till regeringen som redovisar den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De som omfattas av rapporten är de myndigheter som har regeringens uppdrag att inrätta internrevision och därmed även ska tillämpa Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Det sjuttiotal myndigheter som omfattas ska även lämna en bedömning av sin interna styrning och kontroll i sin årsredovisning. Rapporten ska ge regeringen ett underlag för att bedöma om den interna styrningen och kontrollen i de här myndigheterna är betryggande.

Under seminariet berättar vi bland annat om

 • hur regelverket för internrevision och intern styrning och kontroll har efterlevts av myndigheterna
 • hur myndigheterna har bedömt sin interna styrning och kontroll i årsredovisningarna
 • hur den statliga internrevisionen har bedrivits och utvecklats.

Vi kommer även beröra på vilket sätt myndigheterna upplever att pandemin har påverkat verksamheten.  

Annika Alexandersson (projektledare), Patrick Freedman och Tomas Kjerf håller i seminariet.

27 maj: Hur påverkade coronapandemin statens budget för 2020?

Coronapandemin hade negativa effekter på både statens inkomster och utgifter under 2020. Utfallet för statens budget påverkades i hög grad av åtgärderna som beslutades med anledning av spridningen av covid-19.

Under seminariet presenterar ESV utfallet för statens budget 2020 och hur åtgärderna under coronapandemin bidrog till ett stort underskott. Bland annat tas följande frågor upp:

 • Hur mycket har åtgärderna under coronapandemin kostat?  
 • Hur påverkades statens inkomster av betalningsanstånd av skatter?
 • Vad beror det på att statens inkomster av böter blev drygt 5 miljarder högre under 2020?
 • Hur har bidragen till folkhälsa och sjukvård fördelats under året?
 • Hur har riksdagens beslut om tillfälligt ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen påverkat utgifterna för arbetslöshetsersättningen?
 • Hur har regeringen mildrat de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 till kultur- och idrottssektorn?
 • Vilken utgift blev 14 008 procent högre än vad som anvisades i statens budget?
 • Hur mycket fick kommuner och regioner i stöd?

Varmt välkommen till frukostseminariet om det extraordinära året för statens budget!

Kayan Yau, utredare, håller i seminariet.

Praktisk information om ESV:s frukostseminarier

 • Seminarierna äger rum klockan 8.30–9.30.
 • Med anledningen av coronaviruset anordnar vi frukostseminarierna som webbinarier via Zoom. Vi skickar ut en anslutningslänk till den e-postadress du lämnat i anmälan.
 • Antalet platser är begränsade, även när det bara blir ett videomöte.
 • Kaffe och smörgås serveras från klockan 8.15 när seminariet äger rum i våra lokaler.
 • ESV förbehåller sig rätten att ställa in frukostseminarier vid få anmälningar.
 • Seminarierna är kostnadsfria, men om seminariet hålls i ESV:s lokaler och du uteblir utan att meddela oss i förväg debiterar vi 500 kr. Platsen kan överlåtas åt en kollega.

Kontakt