Årets talare

moderator-webb.jpgElisif Elvinsdotter, moderator

Elisif Elvinsdotter är en prisbelönt moderator med över 20 års erfarenhet som programledare i radio och tv, bland annat för program som Uppdrag granskning och SVT Morgon. Hon är inte heller främmande för ekonomistyrningsfrågor då hon var med och modererade ESV-dagen 2013.

 

clas-olsson-ledare.jpgClas Olsson, generaldirektör, ESV

Clas Olsson är generaldirektör för ESV sedan 2017 och har lång erfarenhet av ekonomistyrningsfrågor, bland annat från sina tidigare roller som chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet och chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting. Han leder även Delegationen för kommunal ekonomi i balans och lämnade nyligen utredningen En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner till regeringen.

talare-1.jpgUlf Melin, professor i informatik, Linköpings universitet

Ulf Melins forskning handlar om digitalisering på samhälls- organisations- och på individnivå. Han bedriver forskning om hur digitala verktyg förändrar våra arbeten och vår vardag och belyser bland annat digitala tjänster för medborgare, öppna data och strategier för digitalisering ur olika perspektiv. Ulf är aktiv som forskningsledare, som rådgivare och har deltagit i olika utredningar kring digitalisering. Foto: Mikael Sönne

talare-2.jpgJean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Vård- och omsorgsanalys är en central aktör i utvecklingen av styrning och organisering av den svenska sjukvården. Som generaldirektör är Jean-Luc af Geijerstam ytterst ansvarig för uppdraget att driva på denna utveckling. Med sin bakgrund som läkare har han en god förståelse för såväl det personcentrerade perspektivet vid patientmötet och att detta möte är en del av någonting större. Foto: Rickard Kilström

Göran Stiernstedt, styrelseordförande, Karolinska Institutet

Göran Stiernstedt har en bred erfarenhet av den svenska sjukvården på olika nivåer, med sin bakgrund som bland annat läkare, sjukhusdirektör och chef för avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting. Han har dessutom haft uppdrag som särskild utredare i de statliga utredningarna Effektiv vård och Styrning för en mer jämlik vård.

talare-4.jpgAnna Eriksson, generaldirektör, DIGG

DIGG har uppdraget att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Utöver sin roll som generaldirektör för DIGG och ledamot i Digitaliseringsrådet har Anna Eriksson över 30 års operativ och strategisk erfarenhet från it-branschen inom såväl offentlig som privat sektor. Foto: DIGG

talare-5.jpgClaire Ingram Bogusz, lektor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet

Claire Ingram Bogusz forskar bland annat om hur digitala plattformar och maskininlärning förändrar vårt arbetssätt och hur vi organiserar oss. Hon har en doktorsexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt tidigare examen i juridik, samt statsvetenskap, filosofi och nationalekonomi, och är särskilt intresserad av att förstå digitala marknader och hur alltmer autonom teknik påverkar värdeskapande processer.

karolina-larfors.jpgKarolina Larfors, utredare ESV

Karolina Larfors har projektlett flera olika regeringsuppdrag på ESV, nu senast arbetet med att ta fram den rapport om den ekonomiska styrningen i staten som ESV lämnade till regeringen i april 2021. Hon arbetar bland annat med frågor som rör regelverket kring intern styrning och kontroll och resultatstyrning, och med ESV:s stöd till myndigheterna inom dessa områden.

svenne-junker-ledare.jpgSven-Olof Junker, utredare ESV

Leder ESV:s datalabb resultaten i staten, som är ett innovationprojekt som ska främja tillgängligheten av data om ekonomisk styrning och stärka myndighetens förmåga att använda artificiell intelligens i verksamheten. Med stöd från Vinnova drivs datalabbet sedan 2019 tillsammans med forskare i språkteknologi och maskininlärning vid Uppsala universitet och KTH. Flera applikationer har tagits fram för testning och utvärdering via datalabbets webbplats.

Jolanta FeligaJolanta Feliga, utredare ESV

Jolanta Feliga är civilekonom i grunden och har lång erfarenhet av att arbeta med ekonomstyrningsfrågor både inom den offentliga och privata sektorn. På ESV har hon bland annat varit projektledare för olika regeringsuppdrag och lett flera utbildningar. Hon har ett speciellt intresse för att utveckla styrning som bidrar till lärande, effektivitet och förbättringar av verksamheten.

talare-6.jpgMustafa Can, journalist och författare

Med världen som arbetsfält har Mustafa Can kommit att bli en prisbelönt journalist, efterfrågad föreläsare och en naturlig del av den svenska offentligheten. Varje gång han föreläser utgår han från ett jordnära personligt perspektiv med ambitionen att väcka frågor och inbjuda till fortsatta samtal – på ett sätt som gör att människor kan känna igen sig, oavsett bakgrund.

Kontakt