Program ESV-dagen 13 oktober 2022

09.30. Välkomna till ESV-dagen 2022

Clas Olsson, generaldirektör ESV och Gabriella Ahlström, moderator

09.40 Eftervalsanalys – vad händer med förvaltningspolitiken under mandatperioden?

Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och universitetslektor i ledarskap vid Försvarshögskolan, Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör Arbetsgivarverket

Utifrån sina olika perspektiv diskuterar Madestam och Gellerbrant Hagberg vilken förvaltningspolitik vi kan förvänta oss under kommande mandatperiod. Vilken betydelse har partipolitiken för förvaltningens utveckling och vad hände med den tillitsbaserade styrningen?

10.10 Hur minskar vi de felaktiga utbetalningarna från välfärdsystemen?

Mikael Westberg, särskild utredare för utredningen av inrättande av Utbetalningsmyndigheten, Eva Lindblom, chef för enheten för korrekta utbetalningar på ESV och Clas Olsson, generaldirektör ESV

Att arbeta för att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen har varit i politiskt fokus sedan flera år tillbaka. Det övergripande riksdagsmålet för att minska de felaktiga utbetalningarna och den nya Utbetalningsmyndigheten är exempel på aktuella initiativ. Här diskuterar vi hur arbetet har utvecklats det senaste året, hur Utbetalningsmyndigheten kan bidra och hur vi i förvaltningen kan samverka mot korruption och bidragsbrott.

10.40 Fika

11.10 Hur innovativa är vi i statsförvaltningen?

Jakob Hellman, enhetschef på avdelningen för innovationsledning på Vinnova och Jon Simonsson, ordförande Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)

Med utgångspunkt i att det var drygt 10 år sedan målet om en innovativ statlig förvaltning formulerades diskuterar Hellman och Simonsson hur det har gått, var vi står i dag och vart vi är på väg.

11.40 Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

Claes Payron, nordenchef, Universum

Hur attraktivt är det egentligen att jobba statligt? Vilka uppfattningar finns och går de att påverka? Vad kan man aktivt göra som arbetsgivare för att optimera möjligheterna att attrahera och behålla rätt kompetens? Vad är egentligen värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke? Med Trafikverkets strategiska arbete kring arbetsgivarattraktivitet som exempel kommer dessa frågor beröras och förhoppningsvis besvaras.

12.00 Lunch

13.00 Besök våra utställare

Mer information om utställarna presenteras längre fram.

13.30 Anticipatory Innovation Governance – så utformar Finland framtidens styrning

Katju Holkeri, finansråd vid avdelningen för utvecklandet av statsförvaltningen i Finansministeriet

Sedan 2020 har Finland i samarbete med OECD bedrivit ett arbete med att transformera regeringens styrning för att bättre kunna hantera komplexa samhällsutmaningar. Man ser bland annat ett behov av framtidsinriktad policy-design i dialog med medborgare, stärkt förmåga att utforska olika alternativ, att experimentera samt att förbättra lärandet och förmågan till innovation.

14.15 En mer datadriven förvaltning – vad innebär det?

Talare och mer information om programpunkten presenteras längre fram.

14.45 Fika

15.15 Jämställdhetsbudgetering i staten – motiv och metoder

Helen Forslind och Kristin Lilieqvist, utredare ESV

Forslind och Lilieqvist redogör för varför jämställdhetsbudgetering leder till ökad samhällsekonomisk effektivitet och beskriver regeringens styrning för jämställdhetsbudgetering. De går också igenom på vilka olika sätt som myndigheterna ska bidra till arbetet med jämställdhetsbudgetering, dels internt på myndigheten och dels som en länk i den statliga budgetprocessen.

15.50 Avslutningstalare

Talare och mer information presenteras längre fram.

16.30 Summering av dagen

Clas Olsson, generaldirektör ESV, Gabriella Ahlström, moderator

16.35 Avslutning

Dagen avslutas med ett gemensamt mingel

Kontakt