ESV-dagen 2020 – kortad distansversion

ESV har beslutat att ställa in årets planerade fysiska ESV-dag med anledning av coronapandemin. Vi bedömer det inte som möjligt att genomföra konferensen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I stället kommer ESV att erbjuda en kortare, kostnadsfri, webbsänd version av programmet klockan 09.00–10.45 den 15 oktober.

Lärdomar från coronakrisen

Det blir inte alltid som man tänkt sig. När vi öppnade anmälan tClas Olssonill ESV-dagen innan sommaren var det med förhoppningen om att det skulle gå att genomföra en konferens av den här storleksordningen i oktober. Men verkligheten blev en annan. Jag är dock glad att ESV har möjligheten att erbjuda en distansversion av ESV-dagen, som dessutom är kostnadsfri.

Det kortade programmet fokuserar på hur förvaltningen har hanterat en av de största utmaningarna i modern tid, i form av coronapandemin som har påverkat hela samhället i grunden. De totala effekterna på liv, leverne och ekonomi är omfattande och den offentliga sektorn har snabbt fått ställa om för att hantera situationen. Hur har samarbetet i förvaltningen fungerat? Kan man ta fram pålitliga beslutsunderlag när förutsättningarna ständigt förändras? Och vad har vi lärt oss av tidigare kriser?

Jag hoppas du som tittar får med dig en del matnyttigt och att vi kan ses igen under normala omständigheter på ESV-dagen nästa år.

Clas Olsson
generaldirektör, ESV

Program

Så arbetade Socialstyrelsen under krisen

Urban Lindberg, ställföreträdande generaldirektör och stabschef, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna centrala delar av förvaltningens krishantering. Urban Lindberg berättar om erfarenheterna från att samarbeta med andra myndigheter, regioner och kommuner för att lösa uppdraget, samt hur Socialstyrelsen parallellt styrt sin krisorganisation och linjeorganisation.

Beslutsunderlag i en rörlig tid

Lisa Brouwers, analyschef, Folkhälsomyndigheten, Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, Konjunkturinstitutet, Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef, ESV

Under en kris ökar beslutsfattarnas behov av snabb tillgång till pålitliga beslutsunderlag, samtidigt som förutsättningarna är osäkra och ständigt ändras. Hur går man tillväga som prognosmakare i en sådan situation? Vilka är för- och nackdelarna med att använda automatiserade metoder?

Krishantering förr och nu

Per Molander, tidigare generaldirektör, huvudsekreterare i katastrofkommissionen 2005 och författare

Utifrån sin långa erfarenhet ger Per Molander sitt perspektiv på hur regeringens och myndigheternas styrning och krishantering har fungerat, såväl under tidigare kriser som under den pågående pandemin. Vilken roll har tidigare erfarenheter spelat i hanteringen av coronakrisen och vilka nya lärdomar kan vi ta med oss till framtiden?

Kontakt