Erfarenhetsutbyte om anläggningstillgångar

Nästa tillfälle

25 september Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Redovisningsansvariga eller redovisningshandläggare på myndigheter.  

Förkunskaper

Du ska ha genomgått ESV:s webbutbildning Redovisning av anläggningstillgångar och därmed ha grundläggande kunskaper inom området.

Du ska ha erfarenhet av att arbeta med redovisning av anläggningstillgångar på en myndighet.

Mål med erfarenhetsutbytet

Deltagarna ska få möjlighet att lära av varandra genom att utbyta erfarenheter om specifika svårigheter och utmaningar med att redovisa anläggningstillgångar.

Program

Programmet planeras utifrån praktiska exempel från deltagarna samt utifrån frågor som kommit in till ESV.

Erfarenhetsutbytet bygger på att deltagarna är aktiva och  delar med sig av sina problem och förslag på lösningar.

Pris

1 500 kronor exklusive moms.

Tid och plats

Onsdag 25 september kl. 13–16 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89, plan 6.

Kontakt

Senast uppdaterad: