Ekonomisk styrning i staten

I en serie webbinarier lyfter ESV fram olika aspekter av den ekonomiska styrningen i samtal med bland andra myndighetschefer och forskare. Utgångspunkten är den rapport som ESV har tagit fram på uppdrag av regeringen, och som redovisar vad den ekonomiska styrningen i staten omfattar, hur den har utvecklats och vilka utmaningar den står inför.

Webbinarerna är kostnadsfria och anordnas i Zoom. Vi skickar ut möteslänken till den e-postadress du lämnat i anmälan en till två dagar innan webbinariet startar.