Datalabbet resultaten i staten

Nästa tillfälle

19 maj Anmälan Platser kvar

I en serie webbinarier presenterar ESV erfarenheterna från vårt projekt Datalabbet resultaten i staten, där ESV skapat ett webbaserat labb för att analysera och visualisera befintlig data med hjälp av maskininlärning och AI.

Under webbinarieserien berättar vi om erfarenheterna från att utveckla datalabbets fyra applikationer:

  • Förutse BNP, som tillgängliggör data och algoritmer för att göra automatiska BNP-prognoser.
  • Budgetutfall i staten, som visualiserar de öppna data som ESV tillhandahåller.
  • Resultaten i staten, som gör att det blir lättare att söka samband mellan mål och resultat i myndigheternas regleringsbrev och årsredovisningar.
  • Nyckeltal i staten, som tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer anpassat sätt.

Vi diskuterar även relevanta frågeställningar kopplade till att arbeta med maskininlärning och AI.

Vi återkommer med mer information och datum för ytterligare tillfällen.

19 maj: Förutse BNP – styrkor och utmaningar med AI-baserade prognoser

Tillsammans med Henrik Boström, professor i datalogi vid KTH, berättar ESV om erfarenheterna från att utveckla och testa applikationen Förutse BNP och de bakomliggande algoritmerna för att göra prognoser på Sveriges BNP.

Pia Fromlet, forskare och projektledare, och Isaiha Hull, forskare, berättar om Riksbankens projekt för realtidsdata där de bland annat jobbat med mikrodata och sökmotorer som datakälla.

Sebastian Krakowski, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, redogör för vad forskningen säger om hur AI kan användas i organisationer.

Vi diskuterar även hur maskininlärning kan förbättra prognosarbetet med en panel bestående av Ann-Sofie Öberg, biträdande chef för ESV:s analys- och prognosavdelning, Thomas Bergman, chef för Finansdepartementets enhet för offentliga finanser, Pia Fromlet, Riksbanken och Erik Spector, chef för Konjunkturinstitutets realekonomiska enhet.

Tid: klockan 10.00–11.30.

Ett par dagar innan webbinariet skickar vi ut en anslutningslänk till den e-postadress du lämnat i anmälan.