Controllerdagen – Rättslig kvalitetsuppföljning - vad är det och hur är det relevant för dig som controller?

Nästa tillfälle

12 oktober Anmälan Platser kvar

Målgrupp

Seminariet är till för dig som arbetar som controller i staten.

Innehåll

Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag att utreda behoven och förutsättningarna för metodutveckling, erfarenhetsutbyte och ökad transparens vad gäller myndigheters arbete med rättslig kvalitetsuppföljning. Rättslig kvalitetsuppföljning används bland annat för att undersöka om beslut och dess handläggning präglats av en korrekt rättstillämpning.


Inom ramen för uppdraget har Ekonomistyrningsverket tillsammans med sex andra myndigheter vänt och vridit på begreppet rättslig kvalitet, tagit fram en översikt av alla de vägval det innebär att göra en rättslig kvalitetsuppföljning, diskuterat konsekvenserna av ökad transparens på området, tagit fram förslag för framtida erfarenhetsutbyte och utforskat hur digitala verktyg och kvantitativa metoder med stöd av AI skulle kunna användas i arbetet med rättslig kvalitet.


På ESV:s controllerdag vill vi berätta om vårt arbete och diskutera det tillsammans med er controllers.
Vi kommer bland annat att prata om:

  • Vad är rättslig kvalitetsuppföljning och varför är det en viktig del i styrningen?
  • Vilka frågor behöver man ta ställning till när det gäller rättslig kvalitetsuppföljning?
  • Vilken potential finns i digitala verktyg, business intelligence systems och kvantitativa metoder med stöd av AI i arbetet med rättslig kvalitetsuppföljning?
  • Hur jobbar andra myndigheter med rättslig kvalitetsuppföljning?
  • Hur kan myndigheten ta till vara på resultatet av en rättslig kvalitetsuppföljning för styrningen av verksamheten?
  • Hur förhåller sig arbetet med rättslig kvalitetsuppföljning till controller-rollen?

Pris

1 500 kronor.

Tid och plats

  • Den 12 oktober klockan 12–16. Du är välkommen från kl 12 för en lättare lunch. Seminariet börjar kl 13.00.
  • Konferens Drottninggatan 89, Drottninggatan 89, våning 5.

Anmälan

  • Du kan kostnadsfritt avboka ditt deltagande till och med den 28 september. Vid avbokning efter det debiterar ESV hela deltagaravgiften.
  • Vid för få anmälda erhåller sig ESV rätten att ställa in seminariet.

Kontakt