Seminarier och konferenser

ESV arrangerar seminarier och konferenser som återkommer varje år. Några gånger per år bjuder vi in till kostnadsfria frukostseminarier. Dessutom genomför vi regelbundet fristående seminarier för aktuella ämnen.

Återkommande seminarier och konferenser:

ESV-dagen

ESV arrangeras nästa gång hösten 2024. Det är en mötesplats för alla som arbetar med ekonomistyrning i staten.

Frukostseminarier

ESV arrangerar kostnadsfria frukostseminarier.

Stora redovisningsdagen

Seminariet ger information om aktuella redovisningsfrågor och pågående utvecklingsarbete.