Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

2 november: Regeringsuppdraget Behovet av internrevision

ESV ska enligt regeringsuppdraget ta fram en rapport om behovet av internrevision i staten. Rapporten ska behandla:

  • om urvalet av de myndigheter som följer internrevisionsförordningen är ändamålsenligt
  • om anställningskravet i internrevisionsförordningen är ändamålsenligt
  • om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas
  • vilka förutsättningarna är för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas.

ESV ska rapportera uppdraget i januari 2021.

Vid nätverksträffen ger utredaren Annika Alexandersson en lägesbeskrivning för projektet och redogör för de iakttagelser som ESV överväger att lämna till regeringen. Mötet innehåller också ett samtal med deltagarna kring bedömningarna.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Anmälan

På grund av nuvarande situation med covid-19 kommer ESV att genomföra nätverksträffarna för internrevisorer digitalt, via Skype. 

För att vi ska kunna skicka en inbjudan till det digitala mötet behöver vi din e-postadress. Den anger du när du anmäler dig. 

Anmälan stänger den 28 oktober.

Praktisk information

Nätverksträffen startar kl. 9.00 och avslutas senast kl 11.00.

 

Kontakt