Nätverk för statliga internrevisorer

Nästa tillfälle

18 oktober Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. 

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

ESV har under våren 2019 tagit in revisionsplaner för 2018 och 2019 samt granskningsrapporter för 2018. Motsvarande genomgång av revisionsplaner genomfördes senast för 2011.

På nätverksträffen presenterar utredare Sven-Olof Junker och Annika Alexandersson ESV:s preliminära iakttagelser. Arbetet med materialet kommer att avslutas under 2019 och rapporteras som en del av den årliga rapporten om internrevision och intern styrning och kontroll, som ESV lämnar till regeringen 2020.  

Det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor under nätverksträffen.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Anmälan

Om du önskar delta på plats anmäl dig senast den 10 oktober. Deltagarantalet på plats är begränsat. Presentationen webbsänds.

Praktisk information

  • Nätverksträffen startar kl. 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från kl. 8.30.
  • Vi avslutar senast klockan 10.30.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: