Nätverk för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 72 myndigheter som ska ha internrevision.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria

Praktisk information

Vi skickar ut kallelse med en Zoom-länk någon dag innan nätverksträffen till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Kontakt