Nätverk för bättre resultatredovisning i årsredovisningen

Nästa tillfälle

22 oktober Anmälan Platser kvar

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Under träffarna behandlas aktuella frågor som berör årsredovisningen och talare är bland andra regeringen, ESV och Riksrevisionen. I nätverket ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de deltagande myndigheterna.

Målgrupp

Nätverket är för dig som arbetar med resultatredovisningen i myndighetens årsredovisning. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse via huvudkontaktpersonen på din myndighet. Arbetar du på en myndighet som inte redan är medlem i nätverket kan du kontakta ESV direkt.

Innehåll

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner samt ge relevant information inför arbetet med resultatredovisning på din myndighet.

22 oktober: Nya reglerna för resultatredovisning

På nätverksträffen diskuterar vi hur myndigheterna ska tillämpa de nya reglerna för resultatredovisning. Hur kan vi inspirera varandra? Vilka eventuella oklarheter återstår? Vi får även ta del av hur några olika myndigheter har gett sig i kast med att arbeta efter de nya reglerna. Vi kommer också diskutera nätverkets fortsatta form och innehåll.

  • När: klockan 9:30–16:00.
  • Var: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Pris

Nätverksträffen är kostnadsfri.

 

 

Kontakt

Senast uppdaterad: