Nätverk för intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

26 maj Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

26 maj: Hur kan regelverket för intern styrning och kontroll tillämpas så att det ger nytta?

Är det en utmaning att tillämpa regelverket för intern styrning och kontroll på ett sätt som är till nytta för myndigheten? Internrevisionsmyndigheter kan uppleva det så. Ibland beskriver myndigheter att det är svårt att hitta ”tillräcklig” eller ”lagom” balans mellan administrativ ansats och nytta i tillämpningen av regelverket.

Vi utgår från denna utmaning under nätverksträffen, som består av två delar:

 • ESV presenterar iakttagelser om intern styrning och kontroll från arbetet med regeringsuppdraget att ta fram en rapport om ekonomisk styrning i staten.
 • Gruppdiskussioner mellan deltagarna utifrån följande frågeställningar:
  • Hur ser det ut på min myndighet?
  • Genererar arbetet med intern styrning och kontroll på min myndighet den nytta vi önskar?
  • Hur kan regelverket för intern styrning och kontroll tillämpas så att det ger nytta för myndigheten?

ESV har redovisat sitt regeringsuppdrag i rapporten Ekonomisk styrning i staten.

Datum och tid

Den 26 maj klockan 09.30–11.00.

Anmälan

 • Nätverksträffen genomförs digitalt i Zoom.
 • Anmälan stänger den 21 maj.
 • Möteslänken skickas ut till anmälda deltagare den 24 maj.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt