Nätverk för intern styrning och kontroll

Nästa tillfälle

26 april Anmälan Fullbokad

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Innehåll

Under 2019 planeras fyra nätverksträffar utifrån det ändrade regelverk som gäller från 1 januari 2019. För innehållet står ESV, deltagande myndigheter och ibland inbjudna gäster.

Träff 1: 26 april

Den första träffen kommer att ta sitt avstamp i det ändrade regelverket för intern styrning och kontroll. Vi diskuterar vilka eventuella förändringar i arbetssätt med mera som internrevisionsmyndigheterna överväger. Vid träffen kommer vi också att diskutera nätverkets syfte och förutsättningar, liksom möjliga teman för kommande träffar.

Träff 2: 28 maj

Den andra träffen kommer att handla om redovisningen av intern styrning och kontroll i årsredovisningen.

Det kommer att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor under nätverksträffarna.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Anmälan

Om du önskar delta på plats vid första träffen, anmäl dig senast 18 april. Deltagarantalet på plats är begränsat och vi kan därför vid stort intresse endast erbjuda plats för en deltagare per myndighet. För att delta via webben behövs ingen föranmälan

Praktisk information

  • Nätverksträffarna startar klockan 9.00 i ESV:s lokaler, Drottninggatan 89 Stockholm.
  • Kaffe serveras från klockan 8.30.
  • Vi avslutar klockan 11.00.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad: