Nätverk för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar inom området. Samtidigt delar du med dig av exempel och erfarenheter från din myndighets arbete. Temat för träffarna varierar och utgår bland annat från deltagarnas önskemål.

7 april: Motverka korruption och oegentligheter – en del av arbetet med intern styrning och kontroll

Enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll ska myndighetens process för intern styrning och kontroll bland annat förebygga att verksamheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter. På nätverksträffen för vi ett samtal om vilka åtgärder en myndighet kan vidta för att minska risken för korruption och oegentligheter i verksamheten.

Program

 • ESV inleder.
 • Statskontoret om visselblåsare och regelverket för dessa.
 • Diskussion i grupper:
  • Hur inkluderar myndigheten arbetet mot korruption och oegentligheter i den interna styrningen och kontrollen?
  • Hur förebygger myndighetens process för intern styrning och kontroll att myndigheten utsätts för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter?
  • Vilka åtgärder vidtar myndigheten för att säkerställa att förvaltningen är saklig och opartisk?
  • Hur kommer myndigheten att implementera regelverket för visselblåsare?

Du förbereder dig inför gruppdiskussionen genom att ta reda på hur din myndighet arbetar med dessa frågor.

Praktisk information

 • Datum och tid: 7 april kl. 9.00–11.00.
 • Nätverksträffen genomförs digitalt över Zoom. Vi skickar ut kallelse med en Zoom-länk någon dag innan nätverksträffen till den e-postadress du lämnat i anmälan.

Målgrupp

Du som arbetar som stöd till myndighetsledningen i frågor som rör intern styrning och kontroll på en så kallad internrevisionsmyndighet.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Vill du få löpande information om nätverket?

Är du intresserad av löpande information om aktiviteter i ESV:s nätverk för intern styrning och kontroll kan du anmäla ditt intresse till Karolina Larfors, ESV.

Information om personuppgiftsbehandling

För att informera om aktiviteter i nätverket behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom ditt namn och din e-postadress.

Mer om hur ESV behandlar personuppgifter

Kontakt