Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2017-12-21
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71b
901 86 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Västerbottens län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västerbottens läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Västerbottens län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 100
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 200
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: