Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2011-12-15
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Storgatan 71b
90186 UMEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Länsstyrelsen i Västerbottens län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Västerbottens läns verksamhet för budgetåret 2012 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Länsstyrelsen i Västerbottens län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)5 400
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)6 200
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: