Revision av EU-medel

ESV ansvarar för att utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel. Dels från fonder med delad förvaltning mellan EU-kommissionen och Sverige, dels från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) med direkt förvaltning av kommissionen. ESV granskar både ansvariga myndigheter och stödmottagare för att avgöra om stöden används effektivt och korrekt.