Årlig avgift för samråd om avgifter

Den samrådsverksamhet som Ekonomistyrningsverket (ESV) bedriver med stöd av 7 § avgiftsförordningen (1992:191) finansieras med avgifter enligt regeringsbeslut SFS (2016:1023). Varje myndighet som är skyldig att samråda med ESV om sina avgifter ska betala en årlig avgift som baseras på den avgiftsbelagda verksamhetens omfattning närmast föregående år.

Regeringen har bestämt att följande indelningsgrund ska gälla för myndigheternas inplacering i avgiftsklass.

Avgiftsklass Avgiftsintäkter per år (kr) Årlig avgift (kr)
0 Högst 999 999 0
1 1 000 000–24 999 999 3 900
2 25 000 000–99 999 999 5 900
3 100 000 000–149 999 999 7 800
4 150 000 000–299 999 999 9 800
5 300 000 000 eller mer 11 700

För 2021 ska avgiftsuttaget i huvudsak baseras på den avgiftsbelagda verksamhetens omfattning år 2020. ESV har med anledning av de uppgifter som myndigheterna tidigare lämnat bedömt vilken avgift respektive myndighet ska betala för 2021. Avgiftens storlek framgår av skickad e-faktura.

Det årliga avgiftsuttaget gäller

  • oavsett om inkomsterna disponeras eller redovisas mot inkomsttitel,
  • oavsett om regeringen eller myndigheten beslutar om avgiftens storlek,
  • även om ESV medgivit undantag från samrådsskyldigheten och
  • även om myndigheten inte uppfyller samrådsskyldigheten.

Kontakt