Inrapportering av avgiftsbelagd verksamhet

Alla myndigheter under regeringen och riksdagen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen och som har tagit ut avgifter under 2019 ska rapportera sin avgiftsbelagda verksamhet.

Mellan 1 februari och 22 februari 2020 ska ni rapportera in er avgiftsbelagda verksamhet i Hermes. För inrapporteringen krävs att en särskild behörighet läggs upp. Mer om behörigheter i Hermes.

Anvisningar och information om inrapporteringen publicerar vi här inom kort.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: