Rapportera myndighetens ekonomiska kvartalsutfall

Utöver månadsutfallet ska myndigheterna varje kvartal även rapportera ytterligare ekonomisk information och eventuellt lämna kommentarer på vissa S-koder. Här hittar du datumen för kvartalsrapporteringen till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes.

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna förutom det utfall som de lämnar månadsvis till statsredovisningen även rapportera fullständigt utfall för myndighetens hela verksamhet på S-koder och realekonomisk fördelning (anslagsfördelning) av utfallet på anslag. De S-koder som ska rapporteras kvartalsvis anges med bokstaven K i kapitel 3 i S-kodsförteckningen.

Utfallet för kvartal 4 ligger bland annat till grund för pris- och löneomräkning av myndigheternas anslag.

I vissa fall ska myndigheten även lämna kommentarer på vissa S-koder i anslutning till kvartalsrapporteringen.

Myndigheten ska också lämna uppgift om sina avstämningar av konton för betalningar.

Inrapporteringsdatum 2021

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 4 2020 28 januari 2021
Kvartal 1 2021 15 april 2021
Kvartal 2 2021 15 juli 2021
Kvartal 3 2021 14 oktober 2021
Kvartal 4 2021 31 januari 2022
Kommentarer på S-koder för  Sista dag att lämna kommentarer
Kvartal 4 2020 2 februari 2021
Kvartal 1 2021 19 april 2021
Kvartal 2 2021 20 juli 2021
Kvartal 3 2021 19 oktober 2021
Kvartal 4 2021 3 februari 2022
Betalningsavstämningar för Sista dag
Kvartal 4 2020 1 mars 2021
Kvartal 1 2021 30 april 2021
Kvartal 2 2021 31 augusti 2021
Kvartal 3 2021 31 oktober 2021
Kvartal 4 2021 1 mars 2022

Inrapporteringsdatum 2022

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 4 2021 31 januari 2022
Kvartal 1 2022 13 april 2022
Kvartal 2 2022 15 juli 2022
Kvartal 3 2022 17 oktober 2022
Kvartal 4 2022 31 januari 2023
Kommentarer på S-koder för  Sista dag att lämna kommentarer
Kvartal 4 2021 3 februari 2022
Kvartal 1 2022 20 april 2022
Kvartal 2 2022 20 juli 2022
Kvartal 3 2022 19 oktober 2022
Kvartal 4 2022 3 februari 2023
Betalningsavstämningar för Sista dag
Kvartal 4 2021 1 mars 2022
Kvartal 1 2022 30 april 2022
Kvartal 2 2022 31 augusti 2022
Kvartal 3 2022 31 oktober 2022
Kvartal 4 2022 1 mars 2023

 

Kontakt