Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter

Om myndigheten har haft mellanhavanden med annan myndighet som under redovisningsåret har lagts ned ska det rapporteras som en motpart i Hermes.

Följande myndigheter har lagts ned under 2018 och påverkar motpartsredovisningen i Hermes:

 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet 2018-01-01
 • E-legitimationsnämnden 2018-09-01
 • Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala 2018-12-31

Mellanhavanden med myndigheten (huvudsakligen kostnader och intäkter) kan eventuellt komma att uppvisa differenser i motpartsrapporterna i Hermes för avstämningen per 2018-12-31 som uppstått efter att myndigheten lagts ned.

Kostnaderna eller intäkterna ska ändå rapporteras med den nedlagda myndigheten som motpart. Detta kommer inte räknas som motpartsdifferens i EA-värderingen. I kommentarsfältet i motpartsrutinen i Hermes kan lämpligen kommentaren "nedlagd myndighet" anges.

Kontakt

 • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11
  • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: