Februari 2022 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 13 010 miljoner kronor i februari, vilket är 240 miljoner kronor (1,9 procent) högre jämfört med samma månad 2021.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under februari betalade Skatteverket ut 12 602 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 226 miljoner kronor (1,8 procent) mer än i februari 2021.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
feb 2022
Förändring
jämfört med
feb 2021
Utfall
jan-feb 2022
Förändring
jämfört med
jan-feb 2021
SB + ÄB
2022
25 Allmänna bidrag till kommuner 13 010 240 26 025 481 156 498
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 602 226 25 204 452 151 223
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 408 15 815 29 4 718
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 6 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:5 Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner 300
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt