Januari 2021 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och regioner. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner och regioner blev 12 775 miljoner kronor i januari, vilket är 2 064 miljoner kronor (19,3 procent) högre jämfört med samma månad 2020.

Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och regioner med en tolftedel varje månad. Under januari betalade Skatteverket ut 12 376 miljoner kronor till kommunsektorn. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 2 309 miljoner kronor (22,9 procent) mer än i januari 2020.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB + ÄB
2021
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 775 2 064 12 775 2 064 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 12 376 2 309 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 393 5 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 6 0 6 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 250
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt