Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev 302 miljoner kronor i september. Det är 157 miljoner kronor (108,7 procent) högre än i september 2019.

Utfallet för de tre första kvartalen är 129 miljoner kronor (6,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
5 Internationell samverkan 302 157 1 744 - 129 2 079
1:1 Avgifter till internationella organisationer 228 127 1 341 - 108 1 368
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 33 23 109 - 18 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 33 4 47
1:9 Svenska institutet 13 9 97 9 131
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 15 - 1 81 - 1 176
Övriga anslag 9 - 2 83 - 15 164
1:3 Nordiskt samarbete 1 0 7 - 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 - 1 - 6 - 12 15
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 42 3 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 4 - 4 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt