Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev 980 miljoner kronor i september, vilket är 51 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma månad 2019.

Fram till och med det tredje kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 686 miljoner kronor. Det är 260 miljoner kronor (3,1 procent) högre än samma period 2019. Det högre utfallet består framför allt av utgifter för Skatteverket. Skatteverket har i tre olika ändringsbudgetar av riksdagen anvisats ytterligare 245 miljoner kronor för att hantera stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Det gäller bland annat utbetalningar och kontrollåtgärder av omställningsstöd samt informationsinsatser gällande anståndsinbetalningar av olika skatter.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 980 51 8 686 260 12 312
1:1 Skatteverket 642 40 5 721 169 8 170
1:2 Tullverket 168 9 1 507 95 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 169 2 1 458 - 4 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt