Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi uppgick till 176 miljoner kronor i september, vilket är 420 miljoner kronor (70,5 procent) lägre än i september 2019. Jämförelsen påverkas av att det i september 2019 betalades ut stöd till solceller, biogas och energilagring. Någon motsvarande betalning har inte gjorts i september. Hittills i år är stödet till solceller, biogas och energilagring 35 miljoner kronor högre än 2019.

För de första tre kvartalen uppgår utfallet till 2 047 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor (0,9 procent) lägre än samma period 2019.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
21 Energi 176 - 420 2 047 - 19 3 502
1:1 Statens energimyndighet 22 - 4 229 - 8 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 9 - 2 152 0 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 3 10 10 25
1:4 Energiforskning 110 - 52 926 - 40 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:7 Energiteknik 1 - 350 436 33 835
1:8 Elberedskap 19 - 3 124 - 9 291
Övriga anslag 12 - 13 169 - 5 226
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 3 100 15 135
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 21 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 - 14 49 - 4 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft - 2 - 3
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 12
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt