September 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 246 miljoner kronor i september, vilket är 16 miljoner kronor lägre jämfört med september 2019.

För perioden januari-september uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 960 miljoner kronor. Det är 72 miljoner kronor (3,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 246 - 16 1 960 - 72 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 106 18 909 30 1 691
1:2 Transportbidrag 71 18 286 8 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 69 - 51 765 - 110 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt