Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

September 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 054 miljoner kronor i september, vilket är 183 miljoner kronor högre än i september 2019.

Utgifterna de första nio månaderna 2020 uppgick till 27 499 miljoner kronor, vilket är 1 690 miljoner kronor (6,5 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
sep 2020
Förändring
jämfört med
sep 2019
Utfall
jan-sep 2020
Förändring
jämfört med
jan-sep 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 054 183 27 499 1 690 36 585
1:1 Garantipension till ålderspension 1 191 98 10 813 917 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 820 - 35 7 531 - 305 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 884 110 7 760 943 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 - 1 879 15 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 11 516 119 639
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt