Juli 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i juli 627 miljoner kronor, vilket är 993 miljoner kronor lägre än i juli 2019. Skillnaden består av ett stöd med anledning av torkan 2018 som betalades ut i juli 2019.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 942 miljoner kronor. Det är 704 miljoner kronor (10,6 procent) lägre än samma period 2019.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 627 - 993 5 942 - 704 20 521
1:2 Insatser för skogsbruket 11 4 104 42 345
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 - 72 235 - 17 7 345
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 116 - 1 017 1 455 - 1 119 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 98 30 1 190 421 3 637
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 1 158 32 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 50 13 331 - 36 571
Övriga anslag 185 44 1 469 - 28 2 918
1:1 Skogsstyrelsen 20 1 274 15 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 1 89 3 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 1 73 10 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 1 62 7 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 40 26 53
1:8 Statens jordbruksverk 54 - 3 373 - 2 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 3 4 1 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 14 16 40 - 43 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 15 - 2 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 3 54 - 27 196
1:14 Livsmedelsverket 25 1 159 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 2 2 91 - 14 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 6 44 - 4 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 8 3 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 10 7 86 13 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 26 17 45 - 18 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt