Juli 2020 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi uppgick till 109 miljoner kronor i juli, vilket är 1 miljon kronor (0,8 procent) högre än i juli 2019.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB + ÄB
2020
21 Energi 109 1 1 774 469 3 502
1:1 Statens energimyndighet 27 - 1 182 - 6 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 0 - 5 138 2 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 1 1 4 4 25
1:4 Energiforskning 52 - 8 778 57 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 0 0 0 0 50
1:7 Energiteknik 0 0 433 381 835
1:8 Elberedskap 15 20 96 12 291
Övriga anslag 13 - 6 144 18 226
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 0 76 10 135
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 2 - 6 48 21 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 - 1
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft 0 - 12
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt