Juni 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 242 miljoner kronor i juni, vilket är 21 miljoner kronor högre jämfört med juni 2019.

För det första halvåret uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 392 miljoner kronor. Det är 74 miljoner kronor (5,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 242 21 1 392 74 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 125 37 654 92 1 691
1:2 Transportbidrag 5 - 8 198 2 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 113 - 7 540 - 20 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt