Februari 2020 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 310 miljoner kronor i februari, vilket är 82 miljoner kronor lägre än utfallet för februari 2019.

För perioden januari-februari uppgår det samlade utfallet för utgiftsområdet till 16 563 miljoner kronor vilket är 11 miljoner kronor (0,1 procent) lägre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 310 - 82 16 563 - 11 101 430
1:1 Barnbidrag 2 770 4 5 520 17 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 706 - 60 7 574 1 47 289
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 302 - 44 602 - 85 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 1 261 44 7 565
1:8 Bostadsbidrag 585 2 980 13 4 746
Övriga anslag 316 - 5 626 0 3 645
1:3 Underhållsstöd 227 - 7 447 - 7 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 2 - 1 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 88 3 176 8 997
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget