Augusti 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 143 miljoner kronor i augusti. Det är 55 miljoner kronor (27,8 procent) lägre än i augusti 2018.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 770 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor (9,3 procent) högre än samma period 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 143 - 55 1 770 150 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 81 - 6 791 87 1 675
1:2 Transportbidrag 14 - 8 225 2 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 48 - 41 755 62 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt