Augusti 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 9 065 miljoner kronor i augusti, vilket är 88 miljoner kronor högre än utfallet för augusti 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 65 878 miljoner kronor. Det är 1 667 miljoner kronor (2,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 22 049 miljoner kronor för perioden januari-augusti, vilket är 1 211 miljoner kronor (5,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 30 645 miljoner kronor för perioden januari-augusti, vilket är 330 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 9 065 88 65 878 1 667 97 332
1:1 Barnbidrag 2 718 21 22 049 1 211 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 4 766 89 30 645 330 44 454
1:3 Underhållsstöd 224 8 1 787 102 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 11 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 76 3 670 44 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 299 - 27 2 745 - 5 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 4 869 - 43 7 303
1:8 Bostadsbidrag 372 - 1 3 102 27 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt