Juli 2019 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan blev i juli 87 miljoner kronor. Det är 31 miljoner kronor högre än i juli 2018. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
5 Internationell samverkan 87 31 1 322 310 2 360
1:1 Avgifter till internationella organisationer 36 16 1 004 279 1 680
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 20 8 98 12 193
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 23 1 44
1:9 Svenska institutet 12 3 72 9 125
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 1 51 3 174
Övriga anslag 11 2 75 6 145
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 7 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 5 4 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 1 29 3 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 7 - 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt