Juli 2019 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 108 miljoner kronor i juli, vilket är 9 miljoner kronor (7,3 procent) lägre än i juli 2018.

Utfallet hittills i år uppgår till 1 305 miljoner kronor. Det är 23 miljoner (1,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
21 Energi 108 - 9 1 305 - 23 3 445
1:1 Statens energimyndighet 28 1 188 15 313
1:2 Insatser för energieffektivisering 5 - 2 135 20 228
1:4 Energiforskning 60 - 2 720 - 25 1 548
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 0 0 12 - 66 15
1:7 Energiteknik 0 - 4 52 24 835
1:8 Elberedskap - 5 - 10 84 4 258
Övriga anslag 20 9 114 4 249
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0 1 0 10
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 2 66 0 123
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 20 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 8 8 27 1 90
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt