Juli 2019 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 310 miljoner kronor i juli. Det är 88 miljoner kronor högre än i juli 2018.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 628 miljoner kronor, vilket är 206 miljoner kronor (14,5 procent) högre än samma period 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
19 Regional tillväxt 310 88 1 628 206 3 527
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 148 43 710 93 1 675
1:2 Transportbidrag 15 1 211 10 431
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 147 44 707 103 1 421
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt