Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Juli 2019 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområdet omfattar bl.a. barnbidrag, föräldraförsäkring och bostadsbidrag.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet för familjer och barn blev 8 446 miljoner kronor i juli, vilket är 141 miljoner kronor högre än utfallet för juli 2018. Det högre utfallet avser främst anslag 1:2 Föräldraförsäkring.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 56 813 miljoner kronor. Det är 1 579 miljoner kronor (2,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Barnbidrag uppgår till 19 331 miljoner kronor för perioden januari-juli, vilket är 1 190 miljoner kronor (6,6 procent) högre än samma period föregående år. Det beror främst på att det allmänna barnbidraget höjdes med 200 kronor (19,0 procent) till 1 250 kronor per månad och barn från och med den 1 mars 2018.

Utfallet för anslag 1:2 Föräldraförsäkring uppgår till 25 879 miljoner kronor för perioden januari-juli, vilket är 241 miljoner kronor (0,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
SB + ÄB
2019
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 446 141 56 813 1 579 97 332
1:1 Barnbidrag 2 697 33 19 331 1 190 32 803
1:2 Föräldraförsäkring 4 211 112 25 879 241 44 454
1:3 Underhållsstöd 188 17 1 564 94 2 765
1:4 Adoptionsbidrag 2 0 9 0 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 76 5 594 41 965
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 314 - 15 2 446 23 4 472
1:7 Pensionsrätt för barnår 609 - 5 4 260 - 37 7 303
1:8 Bostadsbidrag 349 - 5 2 730 28 4 547
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt